Home | Galerie/Galleries | Aktuální galerie/Current Gallery | <<<< | >>>>

z cyklu Starý zákon - Pokušení / Cycle "Old Testament" - Temptation

Gen 3:6 Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
Gen 3:6 When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.


Kontaktní kopie 11x14" / Contact print from 11x14" negative