Home | Galerie/Galleries | Aktuální galerie/Current Gallery | <<<< | >>>>

z cyklu Starý zákon - Potopa / Cycle "Old Testament" - Flood

Gen 7:12 Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
Gen 7:12 And rain fell on the earth forty days and forty nights.


Kontaktní kopie 11x14" / Contact print from 11x14" negative