Home | Galerie/Galleries | Aktuální galerie/Current Gallery | <<<<

z cyklu Starý zákon - David / Cycle "Old Testament" - David

1.Samuelova 17:49 David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi.
1.Samuel 17:49 And David put his hand in his bag and took out a stone and slung it and struck the Philistine on his forehead. The stone sank into his forehead, and he fell on his face to the ground.


Kontaktní kopie 11x14" / Contact print from 11x14" negative