Home | Galerie/Galleries | Aktuální galerie/Current Gallery | <<<< | >>>>

z cyklu Starý zákon - Překročení Rudého moře / Cycle "Old Testament" - Crossing the Red Sea

Ex 14:21 Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.
Ex 14:21 Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the LORD drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided.


Kontaktní kopie 11x14" / Contact print from 11x14" negative