Home | Galerie/Galleries | Aktuální galerie/Current Gallery | >>>>

Starý zákon - Adam / Old Testament - Adam

Gen 2:7 I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
Gen 2:7 Then the LORD God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.


Kontaktní kopie 11x14" / Contact print from 11x14" negative