Home | Galerie/Galleries | Aktuální galerie/Current Gallery | <<<< | >>>>

z cyklu Starý zákon - Útěk ze Sodomy / Cycle "Old Testament" - Escape from Sodom

Gen 19:26 Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.
Gen 19:26 But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt.


Kontaktní kopie 11x14" / Contact print from 11x14" negative