Home | Galerie/Galleries | Aktuální galerie/Current Gallery | <<<< | >>>>

z cyklu Starý zákon - Mana / Cycle "Old Testament" - Manna

Ex 16:31 Dům izraelský pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, a chutnal jako medový koláč.
Ex 16:31 The people of Israel called the bread manna. It was white like coriander seed and tasted like wafers made with honey.


Kontaktní kopie 11x14" / Contact print from 11x14" negative